VS: Libië werkt aan de uitbreiding van zijn gifgas-produktie

WASHINGTON, 19 FEBR. Volgens het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken is Libië bezig met uitbreiding van zijn produktie van chemische wapens. Een woordvoerder herinnerde eraan dat alle export naar Libië die met wapens te maken heeft, een schending vormt van het door de Veiligheidsraad van de VN afgekondigde wapenembargo. Libië heeft het nieuwe chemische-wapenverdrag niet ondertekend, en de installatie als zodanig is volgens Amerikaanse functionarissen formeel niet illegaal.

Libië ontkende gisteren dat het, met hulp van onder andere Duitse bedrijven, een nieuwe fabriek voor de produktie van gifgas bouwt. Het noemde deze berichten een vorm van “psychologisch terrorisme”. Berichten over de bouw van een tweede chemische-wapenfabriek in Libië, naast door Duitse bedrijven gebouwde installatie in Rabta, doen al geruime tijd de ronde.

De Duitse regering maakte maandag bekend zes maanden geleden te zijn ingelicht door bevriende inlichtingendiensten dat een tweede gifgasfabriek in Libië werd gebouwd en dat “veel Westeuropese bedrijven” daarbij waren betrokken. Daaronder waren twee Duitse ondernemingen, die echter niet op de hoogte waren van de ware aard van het project en inmiddels hun leveranties hadden gestaakt. Een derde leverancier wordt mogelijk vervolgd. De New York Times schreef gisteren dat een ondergrondse chemische-wapenfabriek wordt gebouwd in de buurt van Tarhunah, ongeveer 65 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli. De fabriek zou verborgen zijn onder een waterproject. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken wilde de details over de ondergrondse fabriek in Tarhunah niet bevestigen. (AFP, AP, Reuter)