VN-chef krijgt nul op rekest in Tokio

TOKIO, 19 FEBR. Secretaris-generaal Boutros-Ghali van de Verenigde Naties heeft deze week in Tokio nul op zijn rekest gekregen. Tijdens zijn vijfdaagse, officiële bezoek had hij de Japanse regering opgeroepen meer bij te dragen aan de Verenigde Naties - “in welke vorm dan ook”. Maar premier Kiichi Miyazawa beloonde het verzoek niet, zeggend dat bij voorbeeld het sturen van Japanse troepen naar Mozambique de publieke opinie in Japan te zwaar zou belasten.

Tevergeefs probeerde hij de Japanse premier ervan te overtuigen dat de toestand in dit Afrikaanse land voldoet aan alle voorwaarden die de speciale Japanse wet op de VN-vredesmissie stelt. “Het is nog te vroeg”, luidde het antwoord van de premier, erop wijzend dat Japan nog helemaal moest wennen aan zijn nieuwe internationale rol in Cambodja, waarheen het vorig jaar, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, militairen stuurde, om er in het kader van de VN-vredesmissie wegen en bruggen aan te leggen.

“Er hebben zulke drastische veranderingen in de internationale toestand plaatsgehad, dat we een nieuwe Verenigde Naties nodig hebben ... (en om dat te bereiken) hebben we de hulp nodig van Japan”, aldus Boutros-Ghali gisteren op een persconferentie in Tokio. Hij zei dat alle grote oorlogen in het verleden waren gevolgd door vredesconferenties om de wereldorde te herscheppen. Aan het einde van de Koude Oorlog was er echter niet zo'n conferentie geweest, en het besef ontbreekt dat dit einde het begin van een nieuw tijdperk is. Dat besef bestaat vooral niet in Tokio, zal Boutros-Ghali hebben bedoeld, hoewel hij dat niet hardop zei tegen zijn gastheer, die van alle lidstaten financieel het meest bijdraagt aan de VN.

Hij wilde niet ingaan op vragen over de Japanse wens permanent lid te worden van de Veiligheidsraad. “Dat beslis ik niet”, zei hij, eraan toevoegend dat daartoe een wijziging nodig was in het handvest van de VN, “een moeilijke procedure”.

Japan kreeg steun van de Duitse bondskanselier, Helmut Kohl, die gisteren aan een reis door Azië is begonnen en volgende week Japan officieel bezoekt. In een vraaggesprek voor de Japanse televisie zei Kohl gisteravond dat Duitsland Japan graag voor laat gaan in de Veiligheidsraad. “Duitsland heeft geen haast. (...) Wij hebben andere problemen op te lossen. (...) Japan heeft grotere urgentie en betekenis.”