Van Dorp: meer winst en dividend

Kantoor- en schoolbenodigdhedenbedrijf Van Dorp in Nieuwegein heeft een bevredigend jaar achter de rug.

Over het afgelopen jaar werd een hogere winst geboekt dan in 1991 terwijl het dividend zal worden verhoogd. Een verwachting voor 1993 heeft de directie van Van Dorp nog niet uitgesproken.

De winst van Van Dorp ging met vijf procent omhoog van 5,5 miljoen naar 5,8 miljoen gulden. Per aandeel klom de winst van 5,20 naar 5,48 gulden. De kasstroom (winst plus afschrijvingen) per aandeel nam fractioneel toe, van 11,52 tot 11,56 gulden. Het bedrijfsresultaat zakte van 10,4 miljoen tot 10,1 miljoen gulden terwijl de omzet verminderde met 5 miljoen tot een totaal van 227 miljoen gulden door de verkoop van een deelneming (Paagman) in 1991. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld het dividend te verhogen van 1,80 tot 1,90 gulden.

Sedert 1 januari maakt Blees Kantoorinrichters in Zaandam deel uit van Van Dorp. Plannen voor nauwe samenwerking van Blees met Van Os Kantoorinrichters in Hoofddorp, een andere dochteronderneming van de groep, worden nader uitgewerkt.