Utrecht gaat acht miljoen terugvorderen aan sociale uitkeringen

UTRECHT, 19 FEBR. De Sociale Dienst Utrecht gaat acht miljoen gulden terugvorderen van 1.333 cliënten die in 1990 ten onrechte een uitkering kregen. Dat maakte de gemeente Utrecht gisteren bekend naar aanleiding van een grootschalig onderzoek naar uitkeringsfraude.

De Sociale Dienst heeft de afgelopen maanden bij 6.000 cliënten onderzocht of zij in 1990 bijverdiensten terecht niet hadden opgegeven. Uit gegevens van de belastingdienst over 1990 was gebleken dat deze groep naast een uitkering ook andere inkomsten had.

Inmiddels is bij tweederde van deze groep cliënten de controle afgerond. Daaruit blijkt dat 306 cliënten ten onrechte 100 tot 1.000 gulden bijstand ontvingen, 813 cliënten kregen ten onrechte 1.000 tot 10.000 gulden en 214 cliënten kwamen uit boven de 10.000 gulden onterecht verkregen bijstand.

In totaal telt de Utrechtse sociale dienst 21.000 cliënten. Wanneer de cijfers worden doorgetrokken naar de totale onderzochte groep, kan worden geconcludeerd dat één op de tien cliënten zich heeft bezondigd aan uitkeringsfraude.

Het gaat hier om de zogenoemde witte fraude. De cliënten hebben hun verdiensten immers wel opgegeven aan de belastingdienst. Inkomsten uit “zwart werken” zijn veel moeilijker te controleren. Daarover geeft het onderzoek geen uitsluitsel.

In 1990 was de Utrechte sociale dienst in totaal bijna 230 miljoen kwijt aan uitkeringen, aldus een gemeentevoorlichter.