Troepen van VN in Kroatië krijgen nieuw mandaat

NEW YORK, 19 FEBR. De leden van de Veiligheidsraad zijn het in informeel overleg eens geworden over een nieuw mandaat voor de VN-troepen in Kroatië en over een verlenging van dat mandaat. Het nieuwe mandaat geeft de VN-troepen in Kroatië de mogelijkheid zich met zware wapens te verdedigen als ze worden aangevallen.

De overeenstemming garandeert dat een resolutie met die strekking vanavond wordt aangenomen. Het mandaat van de VN-troepenmacht UNPROFOR loopt overmorgen af. Het wordt op voorstel van secretaris-generaal Boutros-Ghali verlengd tot eind maart. De komende maand moeten de partijen in het Kroatische conflict het zien eens te worden over hun geschillen. De kans dat dat lukt is overigens minimaal.

Het initiatief voor de uitbreiding van het UNPROFOR-mandaat is genomen door Frankrijk, dat 4.700 man bijdraagt aan de VN-vredesmacht. De Fransen hebben inmiddels 12 doden en tientallen gewonden verloren. De 14.000 VN-militairen in Bosnië beschikken al over een mandaat dat hen in staat stelt zich te verdedigen als ze worden aangevallen; de 9.000 blauwhelmen in Kroatië hadden die mogelijkheid nog niet. Het Russische parlement heeft vrijwel unaniem besloten president Jeltsin op te dragen bij de VN te pleiten voor een beëindiging van de sancties tegen Joegoslavië (Servië en Montenegro), tenzij er alsnog sancties worden afgekondigd tegen Kroatië. Het parlement nam de resolutie, die niet bindend is, met 162 tegen vier stemmen aan; ze was ingediend door een lid van het door Jeltsin verboden maar op last van de Russische justitie weer toegelaten Front van Nationale Redding, een organisatie van nationalisten en communisten.

Het Russische parlement, dat in meerderheid sterk pro-Servisch is, vindt dat de Veiligheidsraad sancties tegen Kroatië moet nemen wegens het militaire offensief van de Kroaten in Krajina, het door Kroatische Serviërs beheerste gebied in het westen van Kroatië. Volgens het parlement moeten de sancties tegen Joegoslavië worden verlicht omdat dit land zich akkoord heeft verklaard met het vredesplan van EG- en VN-bemiddelaars Owen en Vance voor Bosnië.

In New York zei gisteren de Russische VN-ambassadeur Vorontsov dat Rusland “ernstig denkt” over sancties tegen Kroatië als de Kroaten zich niet terugtrekken uit de veroverde gebieden van Krajina. De Bosnische Serviërs hebben gisteren laten weten het Bosnië-overleg, dat vandaag in New York zou worden voortgezet, te zullen boycotten zolang het in New York wordt gehouden. Ze eisen dat het weer naar Genève wordt verplaatst. (Reuter, AP, AFP)