Staal en Kempen: twee kwartjes dividend

Twee beursgenoteerde banken maakten gisteren hun jaarcijfers bekend. De Amsterdamse merchantbank Kempen & Co boekte boekte vorig jaar een netto winst van 60 cent per aandeel. Staal Bankiers in Den Haag sloot 1992 af met een winst van 1,03 per aandeel. Zowel de aandeelhouders van Kempen als van Staal krijgen een dividend van 50 cent per aandeel uitgekeerd.

De winst van Staal Bankiers is gestegen ten opzichte van 1991, terwijl die van Kempen & Co juist afnam. Staal boekte 8,5 miljoen gulden winst, zes ton meer dan vorig jaar. De Haagse bank, die vermogende particulieren en “een selecte groep zakelijke klanten” bedient, wist de kosten met 1 procent te verminderen tot 32,2 miljoen gulden. De inkomsten stegen van 43,5 miljoen tot 45,1 miljoen gulden. Een gunstige ontwikkeling van het renteresultaat compenseerde de lagere inkomsten uit provisies.

De dotatie aan de stroppenpot (Voorziening Algemene Risico's) is verlaagd van 5,2 naar 4 miljoen gulden omdat, volgens Staal Bankiers, de kwaliteit van de kredietportefeuille verder is verbeterd. De bank verwacht dit jaar een verdere stijging van het netto resultaat.

De winst van Kempen & Co daalde van 5,4 miljoen in 1991 naar 7,5 miljoen vorig jaar. “Lagere inkomsten uit het effectenbedrijf als gevolg van aanhoudend scherpe concurrentie”, noemt Kempen als voornaamste oorzaak. Ook de slapte op de emissiemarkt speelde de bank parten. Gisteren werd bekend dat het marktaandeel op de Amsterdamse effectenbeurs van Kempen & Co geslonken is van 4,5 tot 1,5 procent. Aan de stroppenpot van Kempen is, net als in 1991, 1 miljoen gulden toegevoegd.

De aandelen van beide banken zitten voor het leeuwedeel in vaste handen. De aandelen van Kempen zijn onder andere in bezit van directeur J. Krant, Colonia Versicherungen, Amev, Delta Lloyd en enkele particuliere beleggingsmaatschappijen. Vendex heeft een 80 procents belang in Staal Bankiers. Het warenhuis heeft al laten weten dit belang te willen afstoten omdat bankdiensten niet tot de kernactiviteiten behoren.

De koers van Staal Bankiers was in de loop van de week al gestegen van 13,70 naar 15,50. Vandaag bleef de koers rond dat niveau schommelen. Kempen zag de koers de afgelopen maanden afkalven van 8 naar 7 gulden. Vanmorgen noteerde de Amsterdamse bank 6,90 gulden.