"Snijden' op de weg zorgt voor de meeste ergernis

ROTTERDAM, 19 FEBR. "Snijden' scoort het hoogst op de ergernis-toptien van ANWB-leden. Gevraagd naar wat zij als het meest agressieve verkeersgedrag zien, noemen ze scherpe inhaalacties als eerste.

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat het Vekeerskundig Studiecentrum van de Groningse Universiteit voor de ANWB heeft uitgevoerd. Volgens het studiecentrum is het onderzoek niet representatief voor heel Nederland, maar geeft het wel aan dat agressie als een probleem in het verkeer wordt gezien. Een groter opgezette enquête moet een betrouwbaarder beeld opleveren.

Duizend ANWB-leden kregen na een oproep in de tijdschriften van de organsiatie een vragenlijst opgestuurd. Een kleine tachtig procent stuurde die ingevuld terug. Na het snijden, scoorden links inhalen op de vluchtstrook en door rood rijden het hoogst. Ook "kleven' wordt door velen gezien als ergelijk agressief gedrag.

De autorijders van de ANWB nemen het ook op voor de voetgangers. Te laat remmen bij oversteekplaatsen en hen in het geheel geen voorrang geven, kan volgens de leden niet door de beugel. Gevraagd naar de meest recente eigen ervaring van agressief verkeersgedrag werd ook schelden, wijzen en claxonneren vaak genoemd.

Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat het uitkomsten kloppen, zal de ANWB een grote campagne tegen agressie in het verkeer gaan voeren.