"Schoolse Zaken' laat deskundige rechter niet uitpraten

“U hoort wel dat de wet zo ingewikkeld is dat zelfs de rechterlijke macht er niet uitkomt.” Zo kapte presentatrice Babette Niemel van "Schoolse Zaken' gisteravond het item van een nagespeeld proces over de nieuwe wet gelijke behandeling af. Terwijl de rechter nu net was begonnen uit te leggen hoe hij die wet zou interpreteren. “Laat die man eens uitspreken!” had ik het scherm bijna toegeroepen.

"Schoolse Zaken', de tweewekelijkse actualiteitenrubriek van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) werkte gisteren een leuk idee zo slecht uit, dat de vraag rijst of de makers wel verstand hebben van onderwijs. Het idee was: speel met twee echte advocaten en een echte rechter een proces na van een lesbische lerares Nederlands tegen een protestantse school die haar heeft afgewezen bij een sollicitatie. Haar levenswandel was de echte reden voor die afwijzing, kon ze aantonen. Een interessante zaak, want de onlangs aangenomen wet is niet duidelijk over de wettigheid van zo'n afwijzing.

Maar de advocaat van de lerares kwam niet veel verder dan de bewering dat alleen haar kwaliteiten als lerares van belang waren bij een sollicitatie. Jammer, maar helaas: in de wet staat juist dat een bijzondere school ook eisen mag stellen om de eigen (christelijke) identiteit van de school te beschermen. De advocaat van de school verwees ook naar deze vrijheid, maar voegde daar als extra argument aan toe: “Bij elk vak komt seksualiteit aan de orde”. Dus kan een lesbiënne geen les op een orthodoxe school geven. Seks bij alle vakken? Dan wordt wiskunde daar wel heel bijzonder onderwezen.

De rechter begreep dat de elkaar tutoyerende advocaten het spel niet goed speelden. Hij begon dus maar uit te leggen hoe hij de wet zou interpreteren. De wijze waarop de grondslag van de school werd beleefd was belangrijk, zei hij. Maar de vrouw was officieel afgewezen wegens gebrek aan ervaring. Kan een school een beroep doen op haar grondslag als ze de echte reden van afwijzing niet eens openlijk durft toe te geven? De kijker kwam het niet te weten.

Ook de onvermijdelijke Henk Krol kwam aan het woord, hoofdredacteur van de Gay-krant. Hij mocht onweersproken beweren dat een kerk in eigen kring wel mag discrimineren naar seksuele gerichtheid, maar een school niet “want een school betreft het openbare leven”. Een misverstand: alleen openbáre scholen behoren tot het openbare leven, bijzondere niet. Had die rechter dan ook laten uitpraten.

    • Hendrik Spiering