Schitterend ongeluk

In Rudy Kousbroeks recensie van "Een schitterend ongeluk' (CS 12/2) toont hij zich, evenals wel eerder, een echte reductionist.

Maar dan verwacht ik ook dat hij consequent is en niet klakkeloos het argument van Dennett over de stelling van Pythagoras overneemt. Deze stelling gaat namelijk niet op in een gekromde ruimte (ter vergelijking: op een boloppervlak gaat de stelling ook niet op), en ik neem aan dat Kousbroek rationeel gelooft daarin te leven. De stelling is dus alleen waar in een gedachtenwereld, en niet ouder dan Pythagoras (of eventuele voorganger) zelf, tenzij Kousbroek gelooft dat de gedachtenwereld al voor die tijd een zelfstandig bestaan leidde. En dáárvan kan ik hem niet verdenken!

    • D.E. Knibbe Naarden