Scheepswerf RDM moet saneren, 500 banen weg

ROTTERDAM, 19 FEBR. Bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) zullen bijna 500 banen verdwijnen. Oorzaak is het uitblijven van opdrachten, zowel in de defensie-tak als in de civiele branches. RDM heeft over 1992 naar schatting een verlies geleden van 35 miljoen gulden.

RDM is vorig jaar ernstig in de problemen gekomen door het niet doorgaan van de levering van vier onderzeeërs aan Taiwan. Het ministerie van economische zaken weigerde RDM daarvoor een vergunning af te geven. De regering was bang dat deze transactie zou leiden tot een conflict met China, dat Taiwan nog steeds beschouwt als een "opstandige provincie'.

Hoewel RDM nog steeds hoopt dat er op korte termijn een overeenkomst met Taiwan kan worden gesloten, is het volgens een woordvoerder van RDM “onverantwoord” om - gezien het uitblijven van voldoende opdrachten uit andere hoek - de onderneming in de huidige samenstelling te laten voortbestaan.

Vanmorgen heeft de directie de 1.197 werknemers over de reorganisatie ingelicht.

RDM is voortgekomen uit het scheepsbouw- en machineconglomeraat Rijn-Schelde-Verolme (RSV). Uit dit conglomeraat, dat in 1983 roemloos tenonderging, redde de staat indertijd zowel RDM als de Vlissingse marinewerf De Schelde. In 1991 nam de Begemann groep van de gebroeders Van den Nieuwenhuyzen RDM van de staat over.

De bedoeling was dat RDM, dat voor 70 procent afhankelijk is van opdrachten uit de defensie-industrie, zich in toenemende mate zou richten op de civiele industrie, maar dat is niet gelukt. De divisie Energiesystemen, waar het grootste deel van de civiele opdrachten vandaan moest komen, wordt nu in zijn geheel opgedoekt. De andere twee divisies, Marinebouw en Algemene Werktuigbouw, zullen volgens RDM sterk worden afgeslankt.

De industriebond van het CNV zet grote vraagtekens bij de plannen van RDM. Dat het accent nu wordt gelegd op marinebouw, is volgens de bond zeer onverstandig, omdat het voortbestaan van deze divisie afhangt van de zeer onzekere Taiwan-order. Deze divisie heeft nog een extra klap te verwerken gekregen, doordat de regeringsorder voor zes Walrus-onderzeeërs twee jaar geleden is teruggebracht tot vier stuks.

De vakbonden gaan nu onderhandelen met RDM over een sociaal plan. Van acties zal volgens de CNV-bond voorlopig geen sprake zijn.