Publieke omroep wil overdag journaals en herhalingen uitzenden

HILVERSUM, 19 FEBR. De publieke omroep wil met ingang van 1 september ook overdag uitzenden. Vanaf zeven uur 's morgens tot vier uur 's middags zal één net worden gevuld met herhalingen en journaal-bulletins. Daarnaast wordt een net vrijgehouden voor evenementen en zal een net worden gebruikt voor teletekst en uitzendingen van kleine, niet aan leden gebonden zendgemachtigden.

Dat maakte NOS-voorzitter M. de Jong gisteren bekend bij de presentatie van het “Meerjarenplan 1993-1996”. Het uitzenden overdag kost jaarlijks tussen de 35 en 40 miljoen gulden. De omroepen dragen de kosten daarvan zelf.

Over de verdeling over de netten moet de NOS nog een besluit nemen. De gezamenlijke omroepen hebben voorgesteld de herhalingen uit te zenden op Nederland 1, de evenementen op Nederland 2 en teletekst op Nederland 3. Dat schema zal jaarlijks worden gewijzigd.

Volgens De Jong hebben de omroepen in 1992 een sluitende begroting, dank zij de betere inning van de omroepbijdragen, meer Ster-gelden en de vergroting van de eigen bijdragen. Na een financieringstekort van 93 miljoen gulden in 1991 wordt dit jaar een overschot van 19 miljoen gulden verwacht. De totale uitgaven zijn voor 1992 geraamd op 1,284 miljardgulden. De kosten van versterking van de programmering op radio en televisie belopen dit jaar, inclusief dagtelevisie, 83 miljoen gulden. De kosten van de versterking zullen de komende jaren oplopen van 113 miljoen gulden in 1993 tot 163 miljoen gulden in 1996.

Niet bekend

Verder vraagt de NOS-voorzitter van de politiek de bereidheid de wet te wijzigen. Nog deze kabinetsperiode moet de weg worden vrijgemaakt voor netsgewijze samenwerking, langdurige concessies, versterking van de onderlinge coördinatie en herstructurering van het omroepbestuur.