Oranjegevoel heerst bij telefoonactie DAF

ROTTERDAM, 19 FEBR. Onder het motto "honderd piek voor de fabriek' is gisteren een 06-lijn geopend, waar via advertenties “iedereen in Nederland” wordt gevraagd geld te storten voor het in surséance verkerende DAF. Vanmiddag rond het middaguur had de actie 5.111.000 gulden opgeleverd, bijeengebracht door 27.182 bellers. De beide DAF-bewindvoerders mr. F. Meeter en mr. A.A.M. Deterink hebben elk duizend gulden gestort.

“De meeste mensen zeggen te reageren uit emotionele overwegingen. Een actie voor een doel in eigen land en niet voor de Derde Wereld, ja dan leeft het Oranjegevoel op”, zegt D. van der Peijl, woordvoerder van de Industriebond FNV, initiator van de actie. “Ze spreken eerder over een donatie, dan dat ze iets terug verwachten voor hun deel van de lening”, leidt een DAF-woordvoerder af uit de reacties.

De stortingen van de bellers komen terecht bij de Stichting Beleggingsfonds "Houdt DAF op de weg', die de beleggingen in de vorm van een achtergestelde en rentedragende lening verstrekt aan het nieuwe DAF. De rente bedraagt tussen de zeven en acht procent. “Als het nieuwe DAF niet aan haar verplichtingen aan de stichting Beleggingsfonds kan voldoen, houdt dat ook in de dat de stichting de verplichtingen aan de gevers niet kan nakomen”, zei een DAF-woordvoerder vanochtend.

In Zoetermeer bemant een telefoonpanel 220 lijnen, die dag en nacht bereikbaar zijn. Van der Peijl noemt “de respons ronduit overweldigend. Gezien het verloop van de actie moet het streefbedrag van 10 miljoen gulden makkelijk gehaald worden”. De telefonische actie zal tot morgenavond tien uur voortduren. Na het weekend worden giro- en banknummers geopend.

Commissaris van de Koningin in Brabant, mr. F. Houben, en de Einhovense burgemeester dr. R.W. Welschen gaven in een gesloten enveloppe gisteren aleen bijdrage aan de DAF-lening.