Nieuwe belasting op luchtvervuiling Chinese fabrieken

PEKING, 19 FEBR. China voert een nieuwe belasting in voor fabrieken die het milieu vervuilen. Dit heeft de regeringskrant China Daily vandaag bericht.

De nieuwe belasting wordt gebaseerd op de hoeveelheid zwaveldioxyde (SO2) die bij het produktieproces vrijkomt. De opbrengst wordt besteed aan nieuwe milieumaatregelen. De emissie van zwaveldioxyde is in China sterk toegenomen door de grote hoeveelheden steenkolen die door fabrieken worden verstookt. Volgens de China Daily wordt de schade, in de vorm van economische verliezen, veroorzaakt door zure regen, nu geraamd op 4,7 miljard gulden.

In heel China bedroegen de emissies van SO2 in 1991 15,5 miljoen ton. Zonder maatregelen om de uitworp van schoorstenen te verminderen zou die hoeveelheid in het jaar 2000 toenemen tot 1,4 miljard ton. Het bericht gaf geen nadere informatie over de hoogte van de SO2-belasting en hoe deze zal worden geïnd.

Wel spreekt de China Daily van een geleidelijke invoering, beginnend met de zuidelijke provincies Guangdong en Guizdou, en in negen steden. Veel Chinese provincies en steden kennen al een belasting op vaste en vloeibare afvalstoffen. (AP)