Neergang Duitse economie ongunstig voor Schuttersveld

Schuttersveld Holding uit Velp, houdstermaatschappij van toeleveringsbedijven in kunststoffen en metaal, heeft blijkens voorlopige cijfers zijn winst in de tweede helft van vorig jaar zien dalen van 12,9 tot ongeveer 7,7 miljoen gulden.

Grootste boosdoener is de “zeer terughoudende Duitse economie, waardoor veel afnemers hun produktie hebben teruggebracht”. Over geheel 1992 werd een winst behaald van 15,1 miljoen tegen 23,3 miljoen gulden het jaar ervoor. De conjuncturele tegenslag in Duitsland heeft de directie ertoe bewogen de bezetting van de Duitse bedrijven aan te passen. De onderneming heeft daarvoor een voorziening getroffen.

Ook had Schuttersveld te lijden onder de surséance van betaling van DAF. Enkele dochterondernemingen, zoals Van Niftrik en Vink, leverden kunststof halffabrikaten aan de vrachtwagenproducent en hebben nog vorderingen uitstaan op DAF. Hoeveel wil Schuttersveld-directeur J.B. Wolters niet zeggen, “maar het gaat niet om miljoenen”. Schuttersveld heeft deze dubieuze debiteur alvast afgeschreven en ten laste gebracht van het resultaat over 1992. Daarmee is volgens Wolters ten aanzien van DAF “alle leed geleden”. De definitieve cijfers van Schuttersveld worden op 17 maart nabeurs bekendgemaakt.