Nedeco adviseert Mexicaanse havens

ROTTERDAM, 19 FEBR. Het ingenieursbureau Nedeco gaat Mexico adviseren over de privatisering en herstructurering van Mexicaanse havens. Nedeco, een consortium voor de verwerving van adviesopdrachten, begint met de grote havens aan de oostkust van Mexico in Veracruz, Tampico-Altamira en Tuxpan.

Met het opknappen van deze havens zullen de komende jaren investeringen gemoeid zijn van circa 600 miljoen dollar. Nederlandse bouw- en baggerbedrijven kunnen een deel van de opdrachten verwerven. Directeur jhr.mr. A.W.G. van Riemsdijk van Nedeco kan het bedrag dat met de eerste order is gemoeid niet geven, zegt hij, “maar het gaat om een heel behoorlijke opdracht.”

Opdrachtgever Puertos Mexicanos is verantwoordelijk voor het beheer van 30 staatshavens in het land, die in de jaren '60 zijn aangelegd. Behalve in zijn oliehavens heeft Mexico weinig in zijn havens geïnvesteerd. “Ze zijn allemaal redelijk verouderd door de beperkte budgetten voor onderhoud. Er moet veel worden verbeterd”, legt Van Riemsdijk uit.

Nedeco zal eerst de economische, technische, operationele en milieu-randvoorwaarden voor de privatisering van de Mexicaanse havens bepalen, met een team deskundigen van het ingenieursbureau Haskoning, het Nederlands Economisch Instituut, het overslagbedrijf ECT en het Gemeentelijk Havendrijf van Rotterdam. Op basis van het plan dat uit die studie voortvloeit, worden concessies verleend aan private bedrijven. Daarbij gaat het vooral om havenbeheer, de bouw en inrichting van gespecialiseerde terminals, op- en overslagfaciliteiten, sleepdiensten, bebakening, onderhoud, energievoorziening en wellicht voor het loodswezen. Verder moeten kademuren worden gerenoveerd en vaargeulen en havenbekkens worden uitgediept.

Mexico hoopt door zijn privatiseringsbeleid buitenlandse investeerders aan te trekken. Het overhevelen van havenbedrijven naar particulieren, gepaard gaande met efficiëncyverbetering en modernisering is een recente ontwikkeling in Zuid-Amerika en het Verre Oosten. Aanpassing aan de moderne scheepvaart met mammoettankers, bulk-carriërs en vooral de jongste generatie containerschepenis van groot economisch belang voor de betrokken landen. Nedeco heeft al eerder met Haskoning als belangrijkste partner een soortgelijke adviesopdracht uitgevoerd voor privatisering van de binnenvaart en kustvaart in Rusland, Kazachstan en Oekraïne.

Volgens mr. Van Riemsdijk wordt het Nedeco-advies in de drie GOS-republieken geleidelijk uitgevoerd, maar het tempo is langzaam omdat in deze landen het juridisch kader (de wetgeving) voor de privatisering nog ontbreekt. Daarom heeft Nedeco voor Mexico nu ook een combinatie gevormd met juridische deskundigen die Mexico behulpzaam kunnen zijn bij het ontwerpen van aangepaste wetgeving.