Mr.dr. J.P. Balkenende (36), medewerker ...

Mr.dr. J.P. Balkenende (36), medewerker sociaal-economisch en financieel beleid bij het Wetenschappelijk instituut van het CDA, is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Aan de economische faculteit gaat hij per 1 maart de leerstoel "christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij' bezetten. De benoeming gebeurt op voordracht van onder meer het CNV.

Balkenende is vorig jaar gepromoveerd op het proefschrift "Overheidsregelgeving en maatschappelijke organisaties'. Daarin concludeerde hij dat het overheidsbeleid in de jaren tachtig op het gebied van de sociale zekerheid, technologie en media, ondanks alle retoriek over deregulering, niet heeft geleid tot minder overheidsbemoeienis of meer zelfbestuur.

Hij pleitte voor een duidelijk omschreven staatsvisie van het CDA. Daarbij zou de partij zich moeten laten leiden door onder meer oude, Kuyperiaanse beginselen zoals "soevereiniteit in eigen kring'.