Mijnsteenbergen voor wegenbouw geschikt te maken

MAASTRICHT, 19 FEBR. De ongeveer 36 miljoen ton mijnsteen, dat zich in de zes overgebleven mijnsteenbergen in Limburg bevindt, kan in de nabije toekomst wellicht geschikt worden gemaakt voor gebruik in de weg- en waterbouw.

Een particuliere ondernemer, de provincie Limburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Industriebank LIOF zijn bereid een ondernemingsplan te betalen waaruit moet blijken of het verwijderen van de laatste relicten van de mijnindustrie economisch verantwoord is. Een importeur van Duitse mijnsteen, dat gebruikt wordt als dempingsmateriaal in de Rotterdamse haven, heeft zich al bereid getoond grote hoeveelheden Limburgse mijnsteen af te nemen, mits het materiaal voldoet aan bepaalde milieu- en kwaliteitseisen. De steen, die zich in de bergen bevindt, bevat ongeveer acht procent kolenresten, die eruit moeten worden gewassen. Het chemieconcern DSM, dat eigenaar is van de grootste mijnsteenberg, de Hendrik, heeft zich al bereid getoond de kolen af te nemen voor zijn energiecentrale. Volgens betrokkenen bij het project is het nog de vraag of de resterende mijnsteen tegen redelijke kosten vrij van verontreinigingen als PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) kan worden gemaakt. Om de steen als bouwmateriaal te kunnen gebruiken moet de verontreiniging binnen de A-waarden blijven die door het ministerie van VROM zijn vastgesteld.