Maij blijft vuurtorens tot 1999 bemannen

DEN HAAG, 19 FEBR. De vuurtorens op Texel, Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog blijven tot 1 januari 1999 bemand. Daarna zal een "afroepbezetting' gelden, wat wil zeggen dat de torens op momenten dat de Kustwacht dit noodzakelijk acht zullen worden bezet.

Dit schrijft minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) aan de Tweede Kamer. De minister sluit met de brief aan bij de aanbevelingen van het bureau KPMG Klynveld Management Consultants dat op verzoek een onderzoek deed naar de bezetting van de vuurtorens. Volgens Maij-Weggen hielden de vuurtorenwachters op de vier eilanden zich meer bezig met gemeentelijke taken, waaronder assistentie aan pleziervaartuigen, dan met de navigatie van schepen. Voor dit laatste zijn de vuurtorens reeds jaren geautomatiseerd. De zeven vuurtorenwachters van de Brandaris op Terschelling vielen buiten het onderzoek. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van het scheepvaartverkeer in het Waddengebied, een typische rijkstaak.

KPMG Klynveld Management Consultants concludeerde echter dat de gemeenten weinig belang hechtten aan de werkzaamheden van de vuurtorenwachters. Om de opsporing en redding van drenkelingen zouden de gemeenten niet hebben gevraagd. De vuurtorenwachters zouden zich hier vooral uit plichtsgevoel mee bezig houden, aldus het rapport. De conclusie van KMPG Klynveld Management Consultants was dat “daadwerkelijke activiteiten voor anderen dan het ministerie van verkeer en waterstaat slechts sporadisch voorkomen” en dat dus niet van de gemeenten kon worden gevraagd de vuurtorenwachters te betalen, zoals minister Maij-Weggen had gewild. Volgens het onderzoeksbureau was permanente bemanning van de vuurtorens niet nodig.