Maij: autokilometers lager na Tussenbalans

DEN HAAG, 19 FEBR. Zonder de Tussenbalans zou het aantal in de auto afgelegde kilometers in de periode juni 1991 tot juni 1992 1,1 à 1,3 miljard kilometer hoger zijn uitgevallen. Het aantal reizigerskilometers bij de NS zou 0,3 à 0,4 miljard kilometer hoger zijn geweest, bij het stads- en streekvervoer tussen de 0,2 en 0,3 miljard kilometer.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de effecten op de mobiliteit van de maatregelen uit de Tussenbalans dat minister Maij-Weggen (verkeer) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tussen juni 1991 en juni 1992 zijn de tarieven in het stads- en streekvervoer met 9 procent verhoogd. Bij de NS ging het om 6 procent. In de zomer van 1991 werd de accijns op benzine met gemiddeld 25 cent per liter verhoogd. Volgens het onderzoek bedroeg de gemiddelde prijsstijging van alle brandstofsoorten voor auto's in de periode van juni 1991 tot juni 1992 9,5 procent.

Opvallend is dat het effect op het openbaar vervoer van de maatregelen uit de Tussenbalans in procenten aanzienlijk groter is dan het effect op het vervoer per auto. Bij de auto ging het om 1,4 à 1,7 procent minder mobiliteit, bij de NS om 2,3 à 2,8 procent en bij het stads- en streekvervoer om 3,1 à 4,0 procent. Eerder deze maand zei minister Maij-Weggen in een interview met het vakblad Openbaar Vervoer dat “ondanks de prijsstijgingen de toevloed van reizigers in het openbaar vervoer behoorlijk is”. “De autobranche vindt dat de autokosten excessief zijn gestegen. De openbaar vervoerbedrijven beweren het tegenovergestelde. Ik heb mijn eigen sommetjes.”

Volgens het ministerie van verkeer en waterstaat bevestigt het onderzoek datprijsmaatregelen effect hebben op de mobiliteit. Wel wijst het ministerie er op dat de prijzen voor benzine sinds de accijnsverhoging van medio 1991 inmiddels met circa 7 procent zijn gedaald “als gevolg van marktontwikkelingen waarop de overheid geen invloed kan uitoefenen.”