Londen verscherpt toon tegen Iran over doodvonnis Rushdie

LONDEN / DEN HAAG, 19 FEBR. De Britse regering heeft gisteren haar toon tegen Iran verscherpt en onderstreept dat de herhaalde “oproepen tot moord” op de Britse schrijver Salman Rushdie wegens het vermeend godslasterlijke karakter van zijn boek De Duivelsverzen “schandalig” zijn.

Onderminister van buitenlandse zaken Douglas Hogg gaf deze boodschap gisteren aan de Iraanse zaakgelastigde in Londen, Gholamreza Ansari. Hogg, die onlangs - maar vóór de nieuwe Iraanse bevestiging van het doodvonnis tegen de schrijver - zelf een ontmoeting had met Rushdie als blijk van Londens steun voor diens positie, sprak van een schending van het internationale recht. Het was de hardste uitspraak die Londen de laatste jaren in de kwestie-Rushdie heeft gedaan, maar het bleef onduidelijk of de Britten iets gaan doen als Iran, zoals te verwachten is, de protesten blijft negeren.

Irans Opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, onderstreepte zondag ter gelegenheid van de vierde verjaardag van het desbetreffende decreet door wijlen imam Khomeiny dat het doodvonnis onherroepelijk was en moest worden uitgevoerd. Khameneis uitspraken zijn vervolgens door diverse leiders en groepen herhaald. Onze politieke redactie voegt hieraan toe: Salman Rushdie is welkom in Nederland. Enkele Tweede-Kamerleden zullen binnenkort een brief van die strekking naar de Britse auteur sturen.

De Kamerleden De Hoop Scheffer (CDA), Melkert (PvdA), Weisglas (VVD), Kohnstamm (D66), Sipkes (Groen Links), Van Middelkoop (GPV) en Leerling (RPF), allen leden van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, willen in hun brief solidariteit met het lot van de schrijver betuigen. In de brief laat de commissie aan Rushdie weten dat hij, mocht hij ooit in Nederland zijn, welkom is bij de commissie. Rushdie, die ondergedoken leeft, heeft al diverse buitenlandse reizen gemaakt, onder andere naar Duitsland en Canada. In enkele andere landen, zoals Frankrijk, is de schrijver tot dusverre niet welkom geweest.

Een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Kooijmans (buitenlandse zaken) een krachtig politiek protest in EG- en VN-verband tegen de Iraanse bevestiging van het doodvonnis laat horen. Het Kamerlid Weisglas wil nog verder gaan. Hij liet gisteren weten dat binnen de EG de diplomatieke betrekkingen met Iran moeten worden teruggebracht naar een niveau ver onder dat van ambassadeurs. Weisglas kreeg voor dit standpunt echter geen meerderheid in de commissie.