Leeftijd.

Leeftijd

In de krant van 12 februari (pagina 1 en 14) is bij de benoeming van drs. C.A.J. Herkströter tot hoogste directeur van Shell de leeftijd van 60 jaar vermeld. Herkströter is 55 jaar.

Fokker en Dasa

In de krant van 13 februari staat onder een staatje over Buitenlandse overnames van bedrijven in 1992 (pagina 17) dat Fokker door Dasa is overgenomen voor circa 880 miljard gulden. Dat moet zijn: circa 880 miljoen.