Leden V-raad zijn het eens over tribunaal

NEW YORK, 19 FEBR. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad hebben overeenstemming bereikt over de vorming van een tribunaal voor de berechting van oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië.

Vertegenwoordigers van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland slaagden er gisteren in ook hun Chinese ambtgenoten voor het plan te winnen; die wilden er pas mee instemmen toen in de tekst werd vastgelegd dat het tribunaal zich strikt zou beperken tot in ex-Joegoslavië begane misdrijven.

De vertegenwoordigers van de vijf landen hebben op Frans initiatief een tekst voor een ontwerpresolutie opgesteld waarin VN-secretaris-generaal Boutros-Ghali wordt gevraagd te bestuderen hoe het tribunaal kan worden gevormd; het zou zich uitsluitend moeten bezighouden met de berechting van misdaden die vanaf 1 januari 1991 in het voormalige Joegoslavië zijn begaan. De oorlog in de toenmalige federatie Joegoslavië brak uit nadat Slovenië en Kroatië eind juni 1991 hun onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. Diplomaten in New York maakten duidelijk dat de datum van 1 januari 1991 willekeurig was gekozen. De ontwerptekst wordt nu voorgelegd aan de tien niet-permanente leden van de Veiligheidsraad. Het is zo goed als zeker dat zij hun goedkeuring aan het voorstel zullen hechten. Mogelijk al volgende week wordt dan over de tekst gestemd.

De ontwerptekst voorziet in de mogelijkheid, landen te dwingen met het tribunaal mee te werken en verdachten uit te leveren of te helpen bij het onderzoek.

Eind vorig jaar stuurde de Veiligheidsraad van de VN de voormalige Poolse premier Tadeusz Mazowiecki naar Bosnië om er schendingen van de mensenrechten te onderzoeken. Bovendien werd een door de Nederlandse jurist prof. F. Kalshoven voorgezeten commissie in het leven geroepen die een onderzoek ging instellen naar de vraag of er in de oorlog in ex-Joegoslavië oorlogsmisdaden zijn begaan.

De Raad van Europa heeft gisteren in Straatsburg in een verklaring het gebruik van verkrachting als middel om de praktijk van "etnische zuivering' af te dwingen, veroordeeld als misdaad tegen de menselijkheid. De verklaring werd uitgegeven door de raad van ministers van de Raad van Europa, waar 27 landen bij zijn aangesloten.

Bosnische vrouwen hebben gisteren in het Europese Parlement in Brussel om juridische hulp gevraagd om diegenen die in ex-Joegoslavië verantwoordelijk zijn voor “systematische verkrachtingen”, te berechten. Een van hen, Aida Daigdzic, overlegde een lijst met vijfhonderd namen van mensen die in Bosnië worden verdacht van oorlogsmisdaden. De lijst, opgesteld door Bosnische vrouwenverenigingen, bestaat overigens al sinds november vorig jaar. (