Investering in uitbreiding Schiphol 400 miljoen lager

ROTTERDAM, 19 FEBR. Schiphol gaat voor zijn uitbreiding de komende vijf jaar 400 miljoen gulden minder investeren dan de 1,5 miljard die oorspronkelijk was begroot. Dat heeft president directeur drs.ir. H.N.J. Smits gisteren meegedeeld op de jaarlijkse "Schiphol-bijeenkomst' van de Amsterdamse Kamer van Koophandel.

De verminderde investeringen betreffen de tweede planperiode uit het "Masterplan' voor de uitbreiding van Schiphol tot een "mainport' die concurreert met de drie grootste luchthavens van Europa: Londen, Parijs en Frankfort. Het Masterplan loopt van 1988 tot 2003 en is in drie fasen van elk vijf jaar verdeeld.

De eerste fase wordt rond mei afgesloten met de oplevering van de uitbreiding van de G-pier. De fase omvatte verder de uitbreiding van de aankomst- en vetrekhal tot een passagierscapaciteit van 27 miljoen passagiers per jaar. (Vorig jaar waren er 19 miljoen passagiers). Ook is in de eerste periode de D-pier (de vroegere B-pier) verlengd en werd begonnen met de vervroegde bouw van Schiphol Plaza die het NS-station met de aankomst- en vertrekhal integreert.

In de tweede planperiode wordt Schiphol Plaza voltooid en worden de parkeergarages en kantoren gebouwd die daarop moesten wachten. Tevens wordt in de aankomst- en vetrekhallen een grens aangelegd die EG- en niet-EG-verkeer van elkaar scheidt en komt er met hetzelfde doel een zogeheten "wisselpier'. De noordelijke steel van de D-pier krijgt daartoe een extra verdieping.

Uit de tweede planperiode geschrapt zijn de aanleg van de H-pier (langs rijksweg A-4) die voor grotere vliegtuigen bedoeld was - er werd relatief weinig rendement van verwacht. Ook de verdere uitbreiding van het westelijk deel van de terminal verschuift naar periode drie.

Oorspronkelijk was het gehele Masterplan begroot op 3,5 miljard gulden. De laatste raming is 4,4 miljard: de verhoging is vooral toe te schrijven aan de niet voorziene scheiding tussen EG- en niet-EG-pverkeer. In deze getallen ontbreekt het aandeel van externe financiers zoals het ABP.