EG laat eigen norm voor toekomst-tv los

BRUSSEL, 19 FEBR. De Europese Commissie houdt niet langer vast aan de eigen Europese standaard voor distributie en uitzending van televisieprogramma's volgens de nieuwe HDTV-technologie. De Commissie wil in haar actieprogramma nu ook alle ruimte bieden aan een digitale HDTV-standaard.

De Commissie doet daarmee een nieuwe poging om Groot-Brittannië over de streep te trekken bij de invoering van hoge definitie televisie (HDTV) in Europa. Commissaris Bangemann, die sinds twee maanden "telecommunicatie' in zijn portefeuille heeft, heeft dat gisteren in Brussel gezegd.

De voorstellen van de Europese Commissie om introduktie van HDTV in Europa te stimuleren, leidden afgelopen december tot een hoogoplopend conflict met Groot-Brittannië. Tot woede van met name Nederland en Frankrijk weigerde Londen in te stemmen met het geven van EG-subsidies aan programmamakers en distributeurs om uitzendingen van televisieprogramma's volgens HDTV-normen mogelijk te maken. Engeland vindt dat de lancering van een dergelijk commercieel systeem aan de markt zelf over moet worden gelaten. Bovendien betoogt Engeland dat de in Europa door onder andere Philips ontwikkelde gedeeltelijk analoge uitzendstandaard snel verouderd zal zijn door de ontwikkeling van digitale HDTV-systemen in onder andere de Verenigde Staten.

Bij haar voorstellen om introduktie van HDTV in Europa financieel te stimuleren, ging de Europese Commissie aanvankelijk uit van de Europese standaard (HD-Mac). Die standaard was in december 1991 ook afgesproken (met instemming van Londen) als EG-norm voor televisie-uitzendingen via satellieten. Maar toen afgelopen najaar duidelijk werd dat Groot-Brittannië dwars zou gaan liggen, bood de Commissie ook ruimte om digitale HDTV te steunen.

Commissaris Bangemann liet gisteren doorschemeren dat de Commissie nu niet langer zal uitgaan van de uitzendstandaarden, maar het accent volledig zal leggen op stimulering van breedbeeldtelevisie (formaat 16:9). Introduktie van HDTV staat voorop, welke normen worden gehanteerd is niet belangrijk. Op die manier hoopt Bangemann dat het Verenigd Koninkrijk alsnog terugkomt op zijn "principiële' bezwaren tegen steunverlening van de EG. Bangemann zei dat hij de verantwoordelijke ministers uit de twaalf lidstaten zo snel mogelijk bijeen wil laten komen om over de nieuwe voorstellen van de Commissie te praten.

Voor Philips betekende het afscheid van de oorspronkelijke HD-MAC-norm een pijnlijke nederlaag. Maar omdat het concern ook werkt aan de ontwikkeling van volledig digitale HDTV werd de uitsprak van Bangemann met instemming begroet.