Een verklaring voor de gezagscrisis in de ...

Een verklaring voor de gezagscrisis in de rooms-katholieke kerk is dat haar geloofsconcept meer op het verleden dan op de toekomst is gericht.

L.P.M. Klijn, Vrije Universiteit Amsterdam

Zolang er geen wet is aangenomen die politici strafbaar stelt wanneer ze hun bijvoorbeeld in verkiezingstijd gedane beloften niet nakomen, kan er van een werkelijke democratie geen sprake zijn.

F. Huisman, Vrije Universiteit Amsterdam

Het feit dat tachtig procent van de Nederlandse bevolking voorstander is van het gebruik van organen van overledenen voor transplantatie doeleinden, terwijl slechts twintig drager is van een donor-codicil, hoeft op zich geen aanleiding te zijn om in Nederland over te gaan op het "geen bezwaar systeem'.

G. van der Wilt, Vrije Universiteit Amsterdam