CPB: groei economie dit jaar 0,6 pct

DEN HAAG, 19 FEBR. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dit jaar een economische groei van 0,6 procent en van gemiddeld 1,9 procent in de jaren 1994-1998. In deze berekeningen is nog geen rekening gehouden met de verslechterde economische ontwikkeling in het buitenland. “De groeicijfers worden waarschijnlijk 0,1 à 0,2 procentpunt neerwaarts bijgesteld”, zei een CPB-woordvoerder vanmorgen desgevraagd.

CPB heeft de berekeningen opgesteld voor de Centraal Economische Commissie, het belangrijkste ambtelijke adviescollege dat het kabinet moet adviseren over de begroting voor 1994.

De inflatie stijgt van 2,3 procent dit jaar tot 2,8 procent in 1993. Voor de periode 1994-1998 verwacht het Planbureau een gemiddelde inflatie van 3,5 procent per jaar. Deze prijsstijging heeft tot gevolg dat het vrij besteedbaar inkomen - dat dit jaar nog stijgt met 0,8 procent - volgend jaar daalt met 1,3 procent. In de periode 1994-1998 voorspelt het CPB een daling van gemiddeld 0,2 procent per jaar.

Het financieringstekort komt dit jaar en volgend jaar uit op 3,5 procent van het bruto binnenlands produkt; oftewel 4 procent van het nationaal inkomen. Dit laatste percentage ligt in 1993 en 1994 respectievelijk 0,25 en 0,75 punt boven de afspraak van het regeerakkoord. Minister Kok (financiën) heeft de Tweede Kamer laten weten - gesteund door premier Lubbers - dat deze norm geen “ijzeren randvoorwaarde” meer is, gezien de slechte economische ontwikkeling.

De werkgeversorganisatie KNOV is dit - in tegenstelling tot VNO en NCW - met minister Kok eens. KNOV-voorzitter J. Kamminga zei gisteren dat de huidige economische situatie om “produktieve prikkels” vraagt en het kabinet daarom niet “rigide moet vasthouden aan rigide percentages”. Het tijdelijk temporiseren van de bezuinigingen is goed voor de investeringen, aldus het KNOV.