Clinton krijgt veel bijval Amerikanen voor belastingplan

WASHINGTON, 19 FEBR. Het begrotingsplan van president Clinton met flinke bezuinigingen en dito belastingverhogingen heeft gisteren grote bijval gekregen van het Amerikaanse publiek. De telefoontjes van kiezers naar het Capitool waren in het algemeen positief. Volgens twee peilingen die gistermorgen zijn gehouden, is driekwart van de bevolking bereid Clinton een kans te geven. Wel willen de meeste mensen binnen afzienbare tijd een verbetering zien, zowel van het overheidstekort als van de economie.

De Republikeinse tegenstanders van Clinton opereerden gisteren dus in een soort vacuüm. De kiezers uit hun conservatieve districten hadden misschien wel bedenkingen, maar iedereen wil een einde maken aan de politieke stilstand. Sommige Republikeinen willen dan ook niet worden gezien als handhavers van de patstelling die Washington de laatste zes jaar heeft geplaagd. Het oude Republikeinse verwijt aan de Democraten, dat ze spilziek zijn, blijkt wat te zijn versleten.

“We kunnen niet meer meer van hetzelfde krijgen”, zei president Clinton in een toespraak in St. Louis, in het centrum van het land, waar hij campagne voerde. De Democraten willen de kritische Republikeinen dwingen met specifieke bezuinigingsvoorstellen te komen. “Kom bij mij niet aan met generalisaties. Zeg mij waar ik nog meer kan bezuinigen, en dan wil ik met u werken”, zei begrotingsdirecteur Leon Panetta gisteren voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Clinton wil zijn voorstel in zijn geheel handhaven. Het is gemakkelijker te verkopen als niemand van de pijn wordt uitgezonderd.

De publiciteitsmachine van Clinton werkt op volle toeren. Gisteren zijn alle ministers per lijnvliegtuig, tweede klasse, over het land uitgezwermd om het begrotingsplan te verdedigen. Sommigen gingen naar hun eigen staat. Minister van binnenlandse zaken Bruce Babbit vloog naar Arizona, waar hij gouverneur is geweest. De minister van financiën, Lloyd Bentsen, ging na zijn getuigenis voor een Senaatscommissie naar Texas. Waar zij kwamen waren de reacties positief. Morgen gaat Clinton naar New York om daar een toespraak te houden over zijn plan. Clinton en zijn medewerkers sporen de aanwezigen aan druk uit te oefenen op hun volksvertegenwoordigers.

De New York Post vulde gisteren de voorpagina met één grote, vette kop: “Ouch” (Au). De New York Daily News waarschuwde: “De belastingman komt”.

Pag.5: Lobbyisten trachten de schade voor hun achterban te beperken

Het Capitool gonsde van de activiteit. Congresleden waren onderling in druk gesprek of gaven commentaar voor journalisten. Professsionele lobbyisten liepen door de gangen om hun belangen uit te zonderen van het bezuinigings- en belastingpakket. Hier doet zich soms het ANWB-effect voor. De leden die alleen lid zijn geworden van belangenorganisaties voor de faciliteiten, worden buiten hun wil politiek “vertegenwoordigd”. De lobby-organisatie voor AOW-trekkers pleit tegen de extra belasting voor de 20 procent AOW'ers met neveninkomsten. Toch staan de meeste 65-plussers achter Clintons plan, alleen al door het feit dat er slechts zo weinigen onder hen door worden getroffen.

Olielobbyist Charles Di Bona van het American Petroleum Institute was gisteren zwaar begaan met het lot van de armen, die door de energiebelasting meer zouden moeten betalen voor hun verwarming en vervoer. “We gaan helpen om de mensen dat te laten begrijpen”, zei hij met een medelijdende trek op zijn gezicht. De lobbyisten die in Clintons toespraken werden aangevallen, voelen zich in de verdediging gedrongen en proberen zich tegenover het publiek te legitimeren.

Clinton leed gisteren een nederlaag in de Senaat. Met overweldigende meerderheid werd zijn voorstel om met het aidsvirus besmette buitenlanders Amerika binnen te laten, verslagen. Een aantal met aids besmette Haïtianen houdt een hongerstaking op een militaire basis in Guantanamo Bay, waar ze worden vastgehouden, omdat ze Amerika niet binnen mogen. Clinton heeft weinig politiek kapitaal aan deze kwestie gespendeerd. Zijn blunders van de afgelopen twee weken hadden ook te maken met zijn concentratie op de economie. Hij dacht ten onrechte andere kwesties zoals homoseksuelen in de strijdmacht routineus af te kunnen doen. Dat onderwerp is nu alweer geheel vergeten.

    • Maarten Huygen