Bukman vindt goed dat Alders noodwet maakt

DEN HAAG, 19 FEBR. Minister Bukman (landbouw) gaat er mee akkoord dat zijn collega Alders (milieu) een noodwet voorbereidt voor boerenbedrijven die nog geen of een ontoereikende hinderwetvergunning hebben en waarin 1981 als peiljaar wordt genomen. Gemeenten die plannen hebben of maken om de verzuring in hun gebied terug te dringen mogen van een later jaar uitgaan.

Bukman heeft eerder gezegd dat hij in de richting van 1986 werkt als peiljaar. Dit betekent dat veehouders zonder (goede) vergunning hun veestapel minder hoeven in te krimpen dan bij het hanteren van 1981 als peiljaar.

De minister van landbouw vertrekt vanavond voor een week naar Zuid-Afrika, als leider van een "agro-industriële' missie. In de tussentijd bespreekt Alders het concept van zijn noodwet met landbouworganisaties, provincies, gemeenten en milieu-organisaties. Beide bewindslieden zullen telefonisch contact met elkaar houden over de resultaten daarvan. Als de betrokken organisaties akkoord gaan met het voorstel van Alders, kan de concept-noodwet volgende week vrijdag in de ministerraad (mét Bukman) besproken worden. “Maar alternatieven voor het peiljaar 1981 kunnen deel uitmaken van de discussie”, aldus een woordvoerder van Bukman. VROM sluit niet uit dat de concept-noodwet zal worden aangepast.

Kamerleden van CDA en PvdA gingen dinsdag akkoord met de hoofdlijnen van de concept-noodwet van Alders. Bukman liet Alders woensdag weten dat het hem verbaasde dat buiten zijn medeweten de concept-noodwet aan de Kamerleden was voorgelegd. Een woordvoerder van het minister van VROM zegt dat ambtenaren van Landbouw steeds op de hoogte zijn geweest, omdat ze deel uitmaken van een gezamenlijke werkgroep. “Onze ambtenaren houden altijd contact met de minister, ik weet niet hoe dat bij landbouw gaat.” Een woordvoerder van Bukman houdt het op een regiefout, van VROM. “Afgesproken was dat Alders en Bukman eerst met elkaar zouden praten voordat er iets aan de Kamer zou worden voorgelegd.” Nadat de plannen toch eerst aan de Kamer werden voorgelegd, herinnerde Bukman zijn collega Alders eraan dat dit niet volgens afspraak was. “Specifiek was die afspraak niet gemaakt, maar in feite is er wel aan voldaan omdat ze elkaar elke dag aan de telefoon hebben”, zegt Alders' woordvoerder. “Er is niets gebeurd zonder dat Landbouw ervan wist.”