Biografie van Bruinsma niet uit de handel

AMSTERDAM, 19 FEBR. Het boek "De Dominee' van Parool-journalist B. Middelburg wordt niet uit de handel genomen. Dat heeft de president van de Amsterdamse rechtbank mr. B. Asscher gisteren bepaald in een kort geding van advocaat mr. J. Engelsma tegen de journalist en diens uitgever Veen.

In het boek, een biografie van de in 1991 vermoorde onderwereldbaas K. Bruinsma, wordt Engelsma ervan beschuldigd betrokken te zijn geweest bij het misdaadsyndicaat van Bruinsma. Vooral het hoofdstuk in het boek over een bijeenkomst in Engelsma's buitenhuis werd door de advocaat als belastend ervaren. Daar zouden Bruinsma en zijn handlangers hebben vergaderd over de import van een grote partij hasj. Belangrijkste bron voor het hoofdstuk is een voormalige lijfwacht van Bruinsma, G. Roos, die zegt aanwezig te zijn geweest bij deze zogenoemde "boerderijconferentie'.

Engelsma, die ontkent dat de "conferentie' heeft plaatsgehad, voelde zich door het relaas in zijn goede naam aangetast. In november vorig jaar spande hij daarom een kort geding aan waarin hij eiste dat het boek uit de handel zou worden genomen.

De president sprak zich in het vonnis niet uit over de vraag of de "boerderijconferentie' daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Dat kon aan de hand van de gehoorde getuigen niet worden vastgesteld, aldus de rechtbank. De president bepaalde echter dat Middelburg “niet lichtvaardig” tot publikatie was overgegaan. Publikatie is geoorloofd “wanneer bij het onderzoek naar de feiten voldoende zorgvuldigheid is betracht en gebruik is gemaakt van genoegzaam betrouwbare bronnen”, aldus de president. “Het gaat te ver om van degenen die feiten openbaar maken te vergen dat zij de juistheid van de feiten kunnen bewijzen.”

Volgens Asscher was in de publikatie duidelijk dat het ging om de weergave van het relaas van Roos. Bovendien bleek uit de uitlatingen van Middelburg dat hij de betrouwbaarheid van zijn bron Roos uitvoerig had onderzocht, aldus de rechtbank. Voorts was de betrouwbaarheid van Roos voor de rechtbank bevestigd door een tweetal rechercheurs van de Amsterdamse politie die Roos hadden verhoord.

De rechtbank stelde verder dat er “zwaarwegende aanwijzingen” zijn dat er een poging is gedaan Roos ervan te weerhouden een getuigeverklaring af te leggen in ruil voor 75 kilogram hasj. E. Urka, tweede man in de organisatie van Bruinsma en door Roos ervan beschuldigd de poging tot omkoping voor Engelsma te hebben georganiseerd, ontkende dit voor de rechter-commissaris. De rechter vond zijn verklaring echter niet aannemelijk.