Beroemder dan Donald Duck

Een eend, een vrouwtjeseend, heeft bijna drie weken lang heel Japan op stelten gezet. Of ze nu zwom in een vijver of vloog boven Tokio, voortdurend werd de eend gevolgd door televisiecamera's en fotografen. Soms openden zelfs de televisiejournaals met het laatste nieuws over de eend. En iedereen keek, zo nieuwsgierig waren de mensen naar hoe het met haar ging. Nog nooit heeft in Japan een eend zo veel aandacht gehad. Ze was beroemder dan Donald Duck in Disney Land bij Tokio.

Wat was er met de zwemvogel aan de hand? Ze had een pijl in haar rug, een rode plastic pijl van wel dertig centimeter lang. Een onverlaat had die in haar rug geschoten. Met man en macht werd geprobeerd de eend te vangen, opdat ze haar konden bevrijden van die pijl. Maar dat lukte almaar niet.

De eend leek van de pijl in haar rug helemaal geen last te hebben. Het was net alsof ze trots was op haar ongewone bezit, dat als een antenne parmantig uit haar rug stak. Sierlijk vloog ze boven de hoofden van oppassers uit de dierentuin van Tokio, die haar wilden vangen. Trots zwom ze in een grote vijver samen met andere, gewone eenden, ver uit de buurt van de honderden mensen aan de kant.

De oppassers van de dierentuin werden radeloos. Bij de politie, de kranten en de televisie kwamen talloze telefoontjes binnen van mensen die wel wisten hoe je een eend moest vangen. Maar een eend met een pijl in de rug? Totdat iemand op het idee kwam om de eend te vangen met een soort muizeval.

Je moest, zei hij, een lang spoor uitzetten van eendevoer, met aan het eind een tot de grond gespannen net van ongeveer een meter hoog. Zo gezegd zo gedaan. Vol spanning wachtte men af of de eend, onder het oog van de televisiecamera's, zou toehappen.

De eend volgde het spoor, al eendevoer etend, en naderde langzaam het net, niet wetend natuurlijk wat haar te wachten stond. Zodra de eend onder het net was gewaggeld, viel dat over haar heen. Gevangen! Meteen werd de eend naar een dierenkliniek gebracht, waar de pijl voorzichtig uit haar rug werd getrokken. Onderzoek van de dierenartsen wees uit dat de pijl de eend niet ernstig had verwond. Intussen zijn ergens anders in Japan drie zwanen ontdekt met een plastic pijl in hun hals.

    • Paul Friese