Bérégovoy accepteert "tijdelijk' hoger tekort

PARIJS, 19 FEBR. Het tekort op de overheidsuitgaven in 1992 is in Frankrijk opgelopen tot 230 miljard francs, terwijl aanvankelijk van slechts 90 miljard was uitgegaan. Het Franse ministerie van de begroting heeft dit bekend gemaakt. In 1991 bedroeg het tekort 131 miljard francs.

Premier Bérégovoy zei gisteren dat hij een “tijdelijke” verhoging van het overheidstekort heeft geaccepteerd wegens de neergaande binnenlandse conjunctuur. “Zodra de wereldeconomie weer opleeft, zullen de belastingopbrengsten weer aanzienlijk toenemen,” meent de premier.De totale tekorten van de overheid (staat, lokale overheden en sociale verzekeringen) komen overeen met 3,7 procent van het bruto nationaal produkt (bnp). Dat betekent dat Frankrijk niet langer voldoet aan de norm van maximaal drie procent die in het Verdrag van Maastricht over de Europese Monetaire Unie wordt gehanteerd.

De grote overschrijding - in november werd nog een tekort van 189 miljard francs verwacht - wordt hoofdzakelijk geweten aan tegenvallende inkomsten, in totaal 120 miljard francs. De btw bracht 43 miljard minder op dan was geraamd, de opbrengst van de vennootschapsbelasting bleef 39 miljard achter bij de verwachting. Ook de opbrengst van de inkomstenbelasting daalde licht. Deze dalingen zijn het gevolg van de slechte economische conjunctuur.

Het ministerie voor de begroting verwacht dat het tekort dit jaar niet minder dan 206 miljards francs zal bedragen. In december vorig jaar werd nog uitgegaan van 165 miljard.

Volgens het Verdrag van Maastricht moeten de EG-lidstaten aan twee financiële criteria voldoen om deel te kunnen nemen aan de derde fase van de monetaire samenwerking, de invoering van een gemeenschappelijke Europese munt. Het tekort op alle overheidsuitgaven per jaar mag niet hoger zijn dan drie procent van het bnp en de totale schuld moet minder zijn dan 60 procent van het bnp.

De totale Franse openbare schulden bedroegen eind 1992 50 procent van het BNP, zodat Parijs aan één criterium blijft voldoen.

    • Jan Gerritsen