390 banen weg na fusie Mees Pierson

ROTTERDAM, 19 FEBR. De fusie van Bank Mees & Hope en Pierson Heldring & Pierson tot Mees Pierson kost 390 arbeidsplaatsen. De directies van beide banken hebben dit gisteren meegedeeld. Lopende reorganisaties bij Bank Mees & Hope kosten nog eens tachtig banen.

Doordat het samengaan twintig nieuwe banen oplevert, verliezen de twee banken per saldo 450 arbeidsplaatsen, bijna eenvijfde van het gecombineerde personeelsbestand. Mees Pierson wil de 390 arbeidsplaatsen die vervallen als gevolg van de fusie binnen drie jaar kwijt.

Tweederde van de overbodige functies bevindt zich in het "back office' van de banken. Dit betreft vooral lagere en middenkaderfuncties bij onder andere automatisering en betalingsverkeer. De Unie BLHP eiste vanmorgen een werkgelegenheidsgarantie van Mees en Pierson. Pierson liet alleen weten gedwongen ontslagen te willen voorkomen. Volgende week overleggen bonden en directies over een sociaal plan.

Mees Pierson deelde vanmorgen mee dat de gezamenlijke winst uitgezonderd bijzondere baten en lasten vorig jaar 1992 is gestegen tot 146 miljoen gulden. De pro forma gecombineerde winst over 1991 kwam uit op 135 miljoen. Bank Mees & Hope behaalde over vorig jaar een netto resultaat van 91 miljoen gulden, tegenover 75 miljoen het jaar daarvoor. De verkoop van dochteronderneming Lease Plan aan ABN Amro, die 77 miljoen gulden opbracht, is bij het winstcijfer over 1992 niet inbegrepen.

Pierson Heldring & Pierson incasseerde een winstdaling. Het netto resultaat daalde van 60 miljoen gulden in 1991 tot 45 miljoen gulden. Verantwoordelijk voor de verslechtering zijn volgens de bank de sluitingskosten ad 10 miljoen gulden van de Parijse joint venture tussen Pierson en het Duitse bankiershuis Sal. Oppenheim. Dit samenwerkingsverband is in het kader van de fusie met Mees & Hope beëindigd. Ook de eigen participaties in Piersons geldmarktfondsen, die leden onder de onrust in de Europese valuta, drukten de winst. Inclusief kosten van het sluiten van de joint venture en baten uit de verkoop van Lease Plan bedroeg de winst van Mees Pierson over 1992 213 miljoen gulden.