Zeven stedelijke gebieden krijgen nieuw bestuur

DEN HAAG, 18 FEBR. De zeven stedelijke gebieden rondom Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Enschede/Hengelo, Arnhem/Nijmegen en Eindhoven kunnen provincies “nieuwe stijl” worden. In de rest van het land moeten bestuurlijke regio's ontstaan die eventueel samenvallen met de huidige provincies.

Dat bleek gistermiddag bij de presentatie door minister Dales en staatssecretaris De Graaff-Nauta van de nota Bestuur op Niveau III over de vernieuwing van het binnenlands bestuur. Dales en De Graaff verwachten dat Nederland voor het einde van deze eeuw een bestuurlijke metamorfose zal ondergaan.

Volgens minister Dales is de huidige bestuurlijke structuur van Nederland duidelijk ontoereikend gebleken. Er zijn talloze samenwerkingsverbanden waardoor volgens Dales een niet goed functionerende lappendeken is ontstaan. Als voorbeelden noemde de minister de 60 volkshuisvestingsregio's, 45 brandweerregio's, 25 politieregio's en 29 regio's voor de arbeidsvoorziening.

Dales en De Graaff zeggen voor de nieuwe indeling uitdrukkelijk te hebben gekozen voor drie bestuurslagen. Dat betekent dat waar een groot-stedelijk gebied, zoals Amsterdam, Den Haag en Arnhem-Nijmegen, zich ontwikkelt tot provincie “nieuwe stijl”, de huidige provincie moet wijken en zijn taken moet overdragen aan het nieuwe bestuur.

Het Overleg Orgaan Rijnmondgebieden is volgens de bewindsvrouwen de “sprinter” onder de nieuwe provincies. De Graaff verwacht dat Rijnmond in 1996 als dertiende provincie op eigen benen kan staan. Voor de overige stedelijke gebieden is de datum volgens haar niet te voorspellen. De mogelijkheid dat andere stedelijke gebieden zich alsnog kandidaat “provincie nieuwe stijl” stellen, wijst ze pertinent af.

Minister Dales zei te verwachten dat de ontwikkeling van de provincies-nieuwe- stijl niet zonder slag of stoot zal gebeuren. De overdracht van gemeentelijke en provinciale taken naar de stedelijke gebieden, waardoor zij tot provincies-nieuwe-stijl kunnen uitgroeien, is volgens Dales “geen aanpak van de lieve vrede”. Waar nodig zal het rijk dan ook sturend optreden, als het nodig is op basis van nieuwe wetgeving, liet Dales weten.

In de gebieden buiten de “provincies-nieuwe-stijl” moet de nadruk volgens de bewindsvrouwen liggen op het opruimen van de lappendeken van samenwerkingsverbanden en gebiedsindelingen die tussen provincies en gemeenten is ontstaan. Dales en De Graaff-Nauta denken dat ook in deze gebieden het verlengde lokale bestuur en provincies op termijn in elkaar zullen overvloeien.