Winst Macintosh maar weinig lager

De winst van de detailhandelsonderneming Macintosh is vorig jaar licht gedaald.

Ten opzichte van 1991 zakte de winst van 30,5 miljoen naar 29,1 miljoen gulden. In januari voorzag de directie nog een winst in de buurt van 25 miljoen. Voorgesteld wordt 16,2 miljoen gulden toe te voegen aan de reserves en een dividend van 2,25 gulden per aandeel. Over 1991 werd 2 gulden uitgekeerd, naar keuze in aandelen. Gezien de beurskoers wordt nu afgezien van een uitkering in aandelen.

De omzet is vorig jaar met 4,1 procent gestegen van 1.070 miljoen tot 1.114 miljoen gulden. De winst per aandeel is uitgekomen op 5,07 gulden tegen vorig jaar 5,30 gulden). Het bedrijfsresultaat bedroeg 49,7 miljoen tegen 54,5 miljoen gulden in 1991. De daling kan volledig aan het eerste halfjaar worden toegeschreven. In het tweede halfjaar steeg het bedrijfsresultaat met 13,6 procent ten opzichte van het tweede semester van 1991. Het saldo van financiële baten en lasten verbeterde over het hele jaar met 3,7 miljoen gulden.