Weweler duikt in rode cijfers

Weweler, producent van autoveersystemen, heeft volgens voorlopige cijfers over 1992 een verlies geleden van 500.000 gulden.

Dat kan na aanpassingen in de organisatie eenmalig met 800.000 kan oplopen tot 1,3 miljoen gulden. In 1991 werd een winst behaald van 2,7 miljoen gulden.

Weweler heeft in 1992 sterk geleden onder de afzetvermindering van luchtveersystemen en onder tegenvallende ontwikkelingen in Frankrijk. De omzet liep terug van 112,8 miljoen in 1991 tot 97,4 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat daalde van 11,2 miljoen tot 3,9 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen kwam uit op 1,1 miljoen tegen 8,2 miljoen gulden het jaar daarvoor. De belastingdruk komt volgens voorlopige cijfers uit op 700.000 gulden, terwijl een voorziening voor reorganisatie is getroffen van 900.000 gulden.

Voor 1993 wordt geen belangrijke opleving voorzien van de voor Weweler relevante markten. Dank zij het in het afgelopen jaar in gang gezette programma voor kostenreductie wordt wel een verbetering van het resultaat verwacht. In november liet Weweler nog weten over 1993 op een herstel van de winstgevendheid te rekenen.