VRIJHEID VAN ONDERWIJS

De opstelling van de CDA-fractie in de Tweede Kamer ten opzichte een mogelijk grotere rol van gemeenten in het onderwijsbeleid (NRC Handelsblad, 19 januari) riep bij mij ergernis op. Als door deze fractie wordt gesteld dat er door de grote bemoeienis van de overheid nauwelijks nog sprake is van enige vrijheid voor het bijzonder onderwijs, dan is dat de werkelijkheid geheel op haar kop zetten.

In de ruim vijftien jaar dat ik werkzaam ben in de onderwijsverzorging, heb ik niet anders kunnen waarnemen dan een grote macht van het bijzonder onderwijs, naast een vrij machteloze overheid. Een overheid die probeerde en probeert om het onderwijs in ons land tot verbetering te brengen, maar daarbij gedwarsboomd werd en wordt door het bijzonder onderwijs dat alleen uit is op het behoud van haar verworven macht.

Het (basis- en voortgezet) onderwijs in Nederland zit - ik kan het niet anders zien - in een impasse. Het zal niet meevallen om het daar uit te halen. Een nieuwe schoolstrijd? De hiervoor aangehaalde opstelling van de CDA-Tweede-Kamerfractie roept de gedachte daaraan bij mij in ieder geval gemakkelijk op.

    • Pierre Aquarius