Vrijetijdswetenschap

In een bijdrage van redacteur Bas Blokker in de W&O van 31 december wordt gerefereerd aan het oordeel van een hoogleraar van wie de leeropdracht wordt aangeduid als "vrijetijdswetenschappen'.

Nu zijn we de laatste jaren wel gewend geraakt aan enigszins vreemde nieuwe wetenschappen, meestal ondergebracht in min of meer onduidelijke vakgroepen. Maar de buitenstaander vraagt zich af, wat toch wel de zin en de omschrijving van sommige nieuwe leeropdrachten mag zijn. En wie hierover zijn twijfels heeft, zal geneigd zijn door te vragen: Is hier sprake van wetenschap die een leeropdracht of leerstoel rechtvaardigt? Wat is de maatschappelijke relevantie ervan? Is hier geen ongebreidelde wildgroei?

De oordeelsvorming wordt bemoeilijkt door de onoverzichtelijkheid van hetgeen zich op dit terrein afspeelt. Niet elke nieuwe "wetenschap' behoeft met dezelfde achterdocht te worden bezien. Maar de leerstoel "vrijetijdswetenschappen' riep bij mij in herinnering de enkele jaren geleden aan de Universiteit Brabant ingestelde leerstoel voor popmuziek. En net als bij die vrijetijdswetenschappen laten de vragen mij bij die popmuziek niet met rust.

    • A.H.F. Verhees