Vóór de eerste bezuinigingen op het lager ...

Vóór de eerste bezuinigingen op het lager onderwijs werden leraren op basisscholen onderwijzer genoemd. Vóór de korting op hun aanvangssalarissen heetten docenten op middelbare scholen leraar en hun studenten scholier. Tegen deze achtergrond moeten universitaire docenten vrezen dat hun spoedig de hoedanigheid van professor zal worden toegekend.

M.S. Groenhuijsen, Katholieke Universiteit Brabant

De suggestie in NRC Handelsblad (Hoofdartikel, 26 juni 1992) als zouden artsen in de afgelopen decennia willens en wetens de gezondheidsrisico's van moederschap op latere leeftijd hebben verzwegen, wijst op - overigens wijdverbreid - geloof in helderziendheid als bron van medische kennis.

C.D.A. Stehouwer, Vrije Universiteit Amsterdam

Het zoeken van rust in de Randstad op zonnige vrije dagen vereist naast een gedetailleerde topografische kennis een gedegen kennis van het gedrag van mensen.

H.H. van Dijken, Vrije Universiteit Amsterdam

Het meest probate middel ter bestrijding van bladluis is het verwijderen van het blad.

A.J. van Soest, Vrije Universiteit Amsterdam