Stichting voor Somaliëfailliet gegaan

MIDDELBURG, 18 FEBR. De rechtbank van Middelburg heeft gisteren de Stichting Hulp aan Somalië failliet verklaard. De stichting werd vorig jaar opgericht met het doel geld in te zamelen voor hongerend Somalië. In totaal werd zestigduizend gulden opgehaald.

Daarvan kwam niets in Somalië terecht, de schulden van de stichting op tot negentigduizend gulden. Naar verwachting zal dit bedrag nog verder stijgen. Een curator die gisteren werd aangesteld, zal proberen crediteuren alsnog te betalen. Wanneer hij fraude op het spoor komt, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de officier van justitie.

Volgens de bewindvoerder van de stichting, mr. E. de Jonge, is er geen sprake van oplichting. Hij gaat ervan uit dat het bestuur van de stichting bestond uit "goedwillende amateurs' die er geen benul van hadden hoe ze een ideële stichting moesten runnen. Zo liepen advertentiekosten op en werd dure communicatie-apparatuur aangeschaft. De PTT heeft een rekening ingediend van ruim elfduizend gulden.

Eind vorig jaar vroeg het Openbaar ministerie de Economische Controle Dienst een onderzoek in te stellen. De dienst schatte de tekorten toen op ongeveer zestigduizend gulden. Het onderzoek werd bemoeilijkt omdat er geen deugdelijke boekhouding bleek te zijn.

De secretaris van de stichting verklaarde later daar geen verstand van te hebben. De grootste schuldeiser, een reclamebureau uit Goes, vroeg gisteren het faillissement aan. Het bedrijf verzorgde de advertentiecampagne, en heeft nog veertigduizend gulden van de stichting te goed.