Schade Betuwelijn moet vergoed

DEN HAAG, 18 FEBR. De overheid en de Nederlandse Spoorwegen moeten de schade die zal worden veroorzaakt bij de aanleg van de Betuwelijn vergoeden.

Dat zegt de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening (RARO) in een advies aan de ministers Alders (Vrom) en Maij-Weggen (verkeer). Door de vergoeding wordt volgens de Raad de maatschappelijke acceptatie vergroot en kan de aanleg van de spoorverbinding sneller worden uitgevoerd. Een overgrote meerderheid van de raad staat achter het voornemen van het kabinet een goederenspoorverbinding aan te leggen van Rotterdam naar Duitsland.