Ruim 9 pct hogere winst voor Vastned

Vastned, een op de Amsterdamse beurs genoteerde beleggingsmaatschappij met een portefeuille in Nederlandse winkelpanden, heeft over 1992 uit normale bedrijfsexploitatie een winst behaald van 26,1 miljoen gulden, ruim 9 procent meer dan in 1991.

De netto winst per aandeel ging omhoog van 7,61 tot 7,71 gulden. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat het aantal aandelen is toegenomen met 8 procent.

De directie stelt voor zoals gebruikelijk een keuzedividend uit te keren en wel van 7,70 (vorig jaar 7,60) in contanten dan wel 3 gulden (vorig jaar 2 gulden) in contanten plus een nader te bepalen percentage in aandelen ten laste van de agioreserve. Voor 1993 verwacht Vastned enige stijging van de waarde van de bestaande onroerend-goedportefeuille. Door de dalende lange-termijnrente denkt de directie dat onroerend goed in 1993 een duidelijker beleggingsalternatief zal bieden dan in de voorgaande jaren en dat de netto winst minimaal gelijk zal zijn aan die van 1992.