Rome: mafia wil crisis in Italië uitbuiten

ROME, 18 FEBR. De Italiaanse minister van binnenlandse zaken heeft gewaarschuwd dat de mafia van de economische crisis wil profiteren om haar macht te vergroten, zowel in het zuiden als in het noorden van het land.

Steeds meer bedrijven komen in de problemen en de mafia kan met haar ruime financiële middelen deze gelegenheid aangrijpen om een lening op voorwaarden te verstrekken of zich direct in te kopen in bedrijven, aldus minister Mancino.

Bovendien zal de mafia volgens hem proberen de protesten tegen de stijgende werkloosheid uit te buiten. Jonge werklozen zijn een traditionele voedingsbron voor de mafia, als medeplichtigen of als potentiële mafiosi. Ook kan de mafia proberen de onvrede over de economische situatie bij verkiezingen te richten tegen politici die zich hebben ingezet voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad. “De woede van de mensen kan worden versterkt door de mafia”, zei Mancino. Niet alleen in het zuiden, waar de werkloosheid aanzienlijk hoger is dan in het noorden, dreigt dat gevaar. “Het is een risico voor heel het land.”

Mancino's waarschuwing komt op een moment van stijgende arbeidsonrust. In Milaan hebben gisteren 20.000 werknemers in de industrie wier baan in gevaar is, gedemonstreerd. Bijna iedere dag zijn er kleine blokkades en protestacties tegen de stijgende werkloosheid.

De protesten tegen de werkloosheid worden versterkt door de smeergeldaffaires, waarbij blijkt dat politieke partijen en politici voor miljoenen guldens aan steekpenningen hebben ontvangen. Vaak wordt in de protesten een direct verband gelegd tussen de corruptie en de economische problemen.

De werkloosheid treft nu 9,5 procent van de beroepsbevolking. Dat betekent dat 2,25 miljoen mensen zonder baan zitten. Honderdduizenden banen staan op de tocht, in een economie die te lijden heeft onder een wereldwijde recessie en onder de gevolgen van de politieke crisis en de corruptieschandalen, waardoor veel openbare werken zijn stil komen te liggen. Bovendien zullen de privatiseringsplannen van het kabinet leiden tot veel ontslagen.

Mancino zei ook dat links- en rechts-extremistische groepen de arbeidsonrust willen aangrijpen om meer invloed te krijgen. Hij wees daarbij op de rol die kleine radicale bonden spelen in de protesten.

Het kabinet zal binnenkort een werkgelegenheidsplan presenteren ter waarde van 50 biljoen lire (ruim 60 miljard gulden). Premier Amato heeft duidelijk gemaakt dat maatregelen tegen de werkloosheid op dit moment voorrang krijgen boven de pogingen om de lire weer op te nemen in het Europese muntstelsel.

    • Marc Leijendekker