PvdA vraagt hardere aanpak van criminaliteit

DEN HAAG, 18 FEBR. De PvdA vindt dat de regering de criminaliteit met hardere maatregelen moet bestrijden. In een notitie aan minister Hirsch Ballin (justitie) en staatssecretaris Kosto stelt de PvdA-fractie dat de politie meer mogelijkheden moet krijgen om telefoons af te luisteren, en te infiltereren om strafbare feiten op het spoor te komen.

“Het probleem van de georganiseerde misdaad wordt naar ons gevoel door de bewindslieden onderschat”, zegt PvdA-fractiespecialist P. Stoffelen. “Wij liggen daar wakker van, wij vinden dat er harder en effectiever tegen moet worden opgetreden”.

Volgens de PvdA moet de kroongetuige, net als in de VS en Italië, een plaats krijgen in het Nederlandse strafrecht. Een crimineel die bereid is om met de politie samen te werken, moet kunnen rekenen op strafvermindering en tevens op bescherming om wraakacties uit criminele milieus te voorkomen. En ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie moeten niet alleen worden ontslagen maar ook strafrechtelijk worden vervolgd.

De PvdA meent dat “alles in het werk moet worden gesteld” om georganiseerde misdaad tegen te gaan. Vooral het witwassen van door criminaliteit verkregen geld moet met gerichte maatregelen worden bestreden. Volgens de notitie wordt er jaarlijks voor tien miljard uit het criminele circuit witgewassen. Volgens de PvdA moet de samenwerking tussen de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) worden versterkt. Computercriminaliteit moet, zo vindt de PvdA, voor één rechtbank en één hof worden behandeld.

CDA-fractievoorzitter L.C. Brinkman vindt dat de PvdA laat is met een hardere aanpak van de criminaliteit. De PvdA heeft volgens hem jarenlang maatregelen voor misdaadbestrijding tegengehouden. “Maar goed, iedereen moet uiteindelijk blij zijn met het feit dat de PvdA in deze nu een bekeerling is”, zei hij gisteravond op een partijbijeenkomst in Heiloo. “Het CDA heeft ook steeds gevraagd om richtmicrofoons, de invoering van de identiteitskaart en bestrijding van de fraude. En elke keer stuitte dat op bezwaren van de PvdA-fractie. De PvdA moet nu echt niet doen alsof de minister zijn best niet heeft gedaan”.

Stoffelen wijst de kritiek van de hand. “Kabinetten van CDA en VVD hebben altijd op de politiesterkte bezuinigd, de PvdA is al vijftien jaar voor meer politie. En sinds 1986 bepleit ik al maatregelen om de georganiseerde misdaad harder aan te pakken”.