Nummer van telefoon naar tien cijfers

ROTTERDAM, 18 FEBR. Alle telefoonnummers in Nederland gaan op 1 januari 1994 uit tien cijfers bestaan om ruimte te bieden aan andere aanbieders van telefoondiensten. De kiestoon tussen net- en abonneenummer verdwijnt.

Op dit moment zijn er 7,4 miljoenen aansluitingen en dat aantal groeit volgens een woordvoerder van de PTT jaarlijks met ongeveer 3,5 procent. De afgelopen jaren is in verschillende steden het abonneenummer uitgebreid om ruimte te creëren voor nieuwe aansluitingen. Met tien cijfers kunnen in theorie 10 miljard telefoonnummers worden uitgegeven, veel meer dan de PTT ooit voor zichzelf nodig heeft. Met de uitbreiding schept de PTT ruimte voor andere aanbieders van telefoondiensten, hetgeen enige tijd geleden wettelijk mogelijk is geworden. In Engeland kan men al kiezen tussen bellen via het voormalige staatsbedrijf British Telephone en concurrent Mercury.

Een deel van de Nederlandse telefoonnummers bestaat reeds uit tien cijfers. De verandering zal op 1 januari 1994 plaatsvinden bij steden met een driecijferig netnummer en een abonneenummer van minder dan zeven cijfers. Ook plaatsen met een viercijferig telefoonnummer krijgen er een cijfer bij. Nog niet besloten is of de toevoeging in het abonnee- of in het netnummer zal plaatsvinden. Het principe van een netnummer zal wel blijven bestaan, waardoor een abonnee bij een verhuizing naar een ander gebied niet zijn eigen nummer kan houden.

De Europese PTT's hebben afspraken gemaakt over een uniformering die in 1996 voltooid moet zijn. Het verdwijnen van de tweede kiestoon na het netnummer is hiervan een gevolg. Volgens de PTT is de wachttijd voor het abonneenummer technisch niet meer noodzakelijk. De PTT maakte verder bekend dat het nummer voor een internationale verbinding in heel Europa 00 gaat worden. In een aantal landen is dat het al. Het alarmnumer 06-11 zal veranderd worden in het Europese alarmnummer 112.