NIB groter belang in DNI Inter Asset

De Nationale Investeringsbank heeft haar belang in DNI Inter Asset Bank met 10 procent uitgebreid tot 95,1 procent.

Den Norske Bank behoudt het resterende belang van 4,9 procent.

Tot februari 1992 was de van oorsprong Noorse bankinstelling gevestigd in Amsterdam, maar sindsdien is deze op internationale zeescheepvaartfinanciering gerichte bank evenals de Nationale Investeringsbank gevestigd in Den Haag. De oorspronkelijke naam Den Norske Bank Ship Mortgage International Bank werd in juni vorig jaar gewijzigd in DNI Inter Asset Bank.

De DNI INter Asset Bank heeft een tot 250 miljoen gulden toegenomen kredietportefeuille en een balanstelling die eind 1992 een totaal van 310 miljoen gulden aanwijst.