MIDDENGOLF

Onze minister van Cultuur wil de uitzendingen van Radio 1 en 3 via de middengolf stoppen en de vrijgekomen frequenties aan commerciële omroepen verhuren.

Zij houdt daarbij geen rekening met Nederlandse automobilisten en vrachtwagenchauffeurs, onderweg in het nabije buitenland. Dank zij de middengolfzenders blijven zij op de hoogte van het nieuws en verkeersinformatie. Ook binnen de landsgrenzen kiezen weggebruikers nog steeds voor de middengolf. Het steeds maar overschakelen van de FM-kanalen is niet alleen lastig, maar kan ook de aandacht afleiden van datgene wat op de weg gebeurt.

In tegenstelling tot wat de minister zegt is de Wereldomroep voor de huidige buitenlandse middengolf-luisteraars lang niet altijd een alternatief. De Wereldomroep zendt alleen uit op de kortegolf en er zijn maar weinig autoradio's die deze frequenties kunnen ontvangen. Daarnaast is het voor de Wereldomroep om technische redenen niet altijd mogelijk om bepaalde gebieden in Europa per korte golf te bereiken. Dit laatste is de reden dat de ons omringende landen hun internationale programma's ook op de midden- en/of de langegolf uitzenden.

De Wereldomroep zou dat voorbeeld moeten volgen. Ons land heeft hiervoor ongebruikte frequenties beschikbaar. Er is zelfs ruimte om een beperkt aantal commerciële gegadigden te helpen zonder dat dit gevolgen heeft voor de middengolf-uitzendingen van Radio 1 en 3.

    • Ing. M.P. Rommerts