Luchtvaart leed vorig jaar recordverlies

AMSTERDAM, 18 FEBR. KLM-president P. Bouw schat dat het verlies van alle luchtvaartmaatschappijen samen over 1992 op zeven miljard dollar (circa 13 miljard gulden). Dat is het grootste verlies aller tijden.

De KLM-topman zei dit vanmorgen in het Amsterdamse RAI-congresgebouw bij de opening van een tweedaagse conferentie over luchtvaart-catering. “De afgelopen drie jaar zijn alle winsten die in deze branche zijn gemaakt volledig weggevaagd”, aldus Bouw.

De KLM-president refereerde vanmorgen aan de woorden van de nieuwe directeur van de wereldluchtvaartorganisatie IATA, Pierre Jeanniot. “Hij zei kort geleden dat de internationale luchtvaartindustrie de afgelopen vier jaar alle passagiers in feite tien dollar per persoon heeft betaald, alleen voor het voorrecht om hen te mogen vervoeren”, aldus Bouw, die deze situatie “onacceptabel” noemde.

Volgens de KLM-directeur lijdt de wereldluchtvaart op dit moment aan de gevolgen van de enorme groei in de jaren tachtig. “De vliegtuigfabrieken leveren nu de toestellen af die een paar jaar geleden met het oog op de groei zijn besteld. Maar die worden alleen maar toegevoegd aan de door de recessie ontstane overcapaciteit”, zei Bouw.

De problemen in de luchtvaart worden volgens Bouw nog eens versterkt doordat de conjuncturele teruggang samenvalt met blijvende veranderingen. Het gaat daarbij om invoering van volledig vrije concurrentie binnen de VS, de grootste afzonderlijke markt met een aandeel van ruim veertig procent in de wereldluchtvaart. Ook gaat het om de totstandkoming van de interne Europese markt “waar de teugels voor mededinging veel losser zijn. Luchtvaartmaatschappijen hebben daardoor de neiging zich steeds meer te gedragen als ondernemingen die de hele wereld beschouwen als hun thuismarkt”, aldus Bouw.

Volgens de topman kunnen luchtvaartmaatschappijen zich niet meer van elkaar onderscheiden door de vliegtuigen waarmee zij vliegen. Het komt er volgens hem daardoor op neer de klant te werven met dienstverlening. Hij benadrukte vanmorgen dat die dienstverlening moet worden verleend tegen concurrerende kosten. “Aziatische luchtvaartmaatschappijen besteden daarom de bevoorrading van hun vliegtuigen uit aan bedrijven die daarin zijn gespecialiseerd. KLM is momenteel bezig KLM-catering te verzelfstandigen om dit bedrijfsonderdeel meer kostenbewust te maken”, zei Bouw. Kostenverlaging is vooral nodig zolang de opbrengsten in de luchtvaart kunstmatig laag worden gehouden, aldus Bouw. Als daaraan een einde komt, is de weg vrij voor het ontstaan van luchtvaartmaatschappijen met een wereldwijde merkbekendheid, zoals ook Coca-Cola, McDonalds en Sony hebben.