Lichte verbetering beleggingsresultaat Vaste Waarden Ned

Het direct beleggingsresultaat van vastgoedbelegger Vaste Waarden Nederland VWN is in 1992 gestegen van 17,2 miljoen tot 17,4 miljoen gulden of per aandeel van 3,76 tot 3,79 gulden.

De huuropbrengst is gegroeid van 27,3 tot 33,9 miljoen gulden. Het dividendvoorstel luidt: 3,75 gulden waarvan 1,60 in contanten en de rest in aandelen ten laste van de agioreserve. Dit houdt een verhoging in tot vrijwel het niveau van het direct beleggingsresultaat.

Voor VWN is 1992 een jaar van consolidatie geweest. Het totaal in onroerend goed belegd vermogen van VWN is met 4 procent toegenomen tot 406 miljoen gulden. De toeneming van het belegd vermogen moest worden gefinancierd met vreemd vermogen. Sinds VWN een "closed-end' fonds is geworden en geen eigen aandelen meer inkoopt, als gevolg waarvan de aandelen VWN ter beurze een disagio doen van ongeveer 16 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde, is er weinig mogelijkheid om via de emissiemarkt kapitaal te verwerven.

VWN meent dat de commerciële onroerend-goedmarkt in Nederland in 1993 nauwelijks zal verbeteren. Uitgaande van een verdere rentedaling en de handhaving van de bezettingsgraad ziet VWN een stijging van het direct beleggingsresultaat tot ongeveer 4 gulden per aandeel tegen het eind van 1993.