Kabinet wil verbod op commerciële draagmoeders

DEN HAAG, 18 FEBR. De Tweede Kamer is voorstander van een wettelijk verbod op commercieel draagmoederschap. Een meerderheid van de Kamer is het ook met minister Hirsch Ballin (justitie) eens dat het in het openbaar aanbieden van en vragen naar draagmoeders moet worden verboden.

Kabinet en een meerderheid van de Kamer willen geen verbod op ideëel draagmoederschap, waarbij vrouwen - zonder winstoogmerk - kinderen voor andere vrouwen baren, zo bleek gisteren. Wel vinden ze dat er in dat geval uiterste terughoudendheid moet worden betracht. “Ook bij de meest ideële motieven, bijvoorbeeld bij twee zussen, is het gevaar groot dat zij in de emotionele sfeer klem raken”, aldus het Tweede-Kamerlid Soutendijk (CDA).

Met het kabinet wil het CDA draagmoederschap als zodanig niet strafbaar stellen, omdat in dergelijke gevallen de strafbaarheid moeilijk te bewijzen valt. Hirsch Ballin, die met het wetsvoorstel een dam wil opwerpen tegen het “verzakelijkt dragen van kinderen voor anderen”, wees er bovendien op dat het leveren van het bewijs een ernstige inbreuk op de privacy met zich meebrengt.

De Raden voor de Kinderbescherming mogen een rol spelen bij draagmoederschap als betrokkenen zich melden voor hulp en bijstand, maar van bemiddeling mag geen sprake zijn. Het Tweede-Kamerlid Kohnstamm (D66) diende een door Groen Links gesteund amendement in om de Raad voor de Kinderbescherming of een door de raad aangewezen rechtspersoon een wettelijk toegestane taak te geven bij het bemiddelen rond draagmoederschap en de verdere begeleiding van dat proces. Voor dat wijzigingsvoorstel is waarschijnlijk geen meerderheid. Op 2 maart wordt over het wetsvoorstel gestemd.