Jeltsin moet macht delen met parlement

MOSKOU, 18 FEBR. President Boris Jeltsin van Rusland is bereid de volksvertegenwoordiging nauw bij het buitenlandse en defensiebeleid te betrekken en aldus zijn buitenlandse politiek deels uit handen te geven.

Vice-premier Sergej Sjachrai heeft het parlement die toezegging gisteren namens Jeltsin gedaan. Dit is een breuk met de koers die Jeltsin tot nu toe heeft gevaren. De president heeft steeds geprobeerd het parlement zoveel mogelijk buiten te sluiten, omdat hij alleen zo de voor hem onontbeerlijke steun van het Westen dacht te kunnen behouden.

Volgens Sjachrai ligt er nu echter een akkoord met het parlement op tafel over alle aspecten van de Russische politiek. De president en het parlement moeten hun onderlinge strijd staken en hun competenties grotendeels opgeven, aldus Sjachrai.

Gevolg hiervan is dat ook Jeltsin zich zal moeten neerleggen bij een isolationistische politiek die het parlement voorstaat. In de volksvertegenwoordiging neemt met de dag het verzet toe tegen de op het Westen gerichte koers van minister Andrej Kozyrev. De radicaal-nationalistische afgevaardigde Jona Andronov heeft deze week bijvoorbeeld een motie ingediend waarin Kozyrev wordt beschuldigd van “verraad” jegens Rusland.

In het parlement circuleert bovendien een discussiestuk van een speciale commissie van experts waarin de vloer wordt aangeveegd met het beleid van Kozyrev. Hem wordt vooral verweten dat hij de eigen positie van Rusland heeft verkwanseld door zich steeds onvoorwaardelijk achter het beleid van de VS te scharen. Zo zou Rusland door de sancties tegen Libië en Irak maar liefst zestien miljard dollar aan inkomsten hebben gedorven.